X
GO
Finansa Erişim
Ara Aramayı Temizle Sort Reverse
Program
Adı
Son Başvuru
Tarihi
Destek
Miktarı
Fonlayan
Kuruluş
Alana
Göre
Başvuru
Linki
Çağrı
Durumu
Detay / Düzenle / Sil
   
İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK (EaSI) PROGRAMI 13 Temmuz 2018 250 .000-500.000 € Kamu Kurumu Ar-Ge | Çevre | İmalat | Sosyal Link... Yayında
2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 4 Haziran – 1 Ağustos 2018 300.000.- (üçyüzbin) TL’ Kamu Kurumu Sanayi | İmalat Link... Yayında
TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. •Yüksek bütçeli (¨10 Milyon’dan büyük) proje başvurularında, bütçenin en az %7’si KOBİ ve en az %3’ü Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile işbirliklerine ayrılmalıdır. Kamu Kurumu Sanayi | Ar-Ge Link... Yayında
TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. 500.000 tl Kamu Kurumu Sanayi | Ar-Ge | İmalat Link... Yayında
TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. 1.000.000 Bütçe Üst Sınırı Kamu Kurumu Sanayi | Ar-Ge | İmalat Link... Yayında
TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Destekleme Süresi, uluslararası projenin başlangıç ve bitiş tarihleri kadardır. Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır Ar-Ge nitelikli proje harcamaları kapsamında, büyük kuruluşlar için %60 hibe destek verilmektedir. Ar-Ge nitelikli proje harcamaları kapsamında, KOBİ’ler için %75 hibe destek verilmektedir. Kamu Kurumu Ar-Ge | Sanayi Link... Yayında
TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. 100.000 tl Kamu Kurumu Ar-Ge | İmalat Link... Yayında
TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir. Etkinliğin ulusal olması durumunda hibe destek tutarı 25.000 tl Etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda hibe destek tutarı 30.000 tl Kamu Kurumu Ar-Ge | Sosyal | Sanayi | İmalat Link... Yayında
COSME 19.07.2018 400.000 € Kobi | Kamu Kurumu Turizm Link... Yayında